Metoder

Den kognitive tilgang

Du vil gennem behandlingen blive bevidst om, hvad det er for nogle tanker, der flyver gennem hovedet på dig, hvilke følelser du drikker på, og hvad det er, der sker i kroppen.

Når du ved det, så kan du gøre noget ved det! Og det vil vi gerne hjælpe dig med, så du kan få en oplevelse af, at få kontrol over alkoholen – og komme i gang med de ting, du ønsker at fylde din tilværelse med.

De fleste  mennesker har én eller anden form for afhængighed af f.eks. sukker, kaffe, cigaretter, arbejde, træning, sex, stoffer eller alkohol. Denne  afhængighed er ikke nødvendigvis direkte skadelig for os.

For nogen kan indtagelsen af alkohol dog komme til at fylde så meget, så man mister kontrollen. Det kan også ganske være blevet en vane, så man efterhånden slet ikke når at tænke, hvad der sker, før man drikker den næste øl, det næste glas vin eller den næste flaske spiritus.

Hovedformålet med den kognitive metode brugt i behandlingen er netop at være med til at gøre dig bevidst om din adfærd samt tanke – og handlemønstre.

Du bliver klar over, hvad det er for nogle tanker, følelser og kropsfornemmelser, der opstår i dig i forskellige situationer, hvor du (ikke) vælger at indtage alkohol.

Vi vil i behandlingen undersøge de situationer, som for dig udløser alkoholtrangen – og udfordre de tanker, følelser og leveregler, som for dig kan være årsagen til, at dit alkoholforbrug opretholdes.

Den løsningsfokuserede tilgang

Det løsningsfokuserede handler om, at vi på en anerkendende måde ser på, hvad der tidligere har virket for dig, hvad der virker nu, og hvad der vil kunne virke fremover.

Kort og godt  vil vi være nysgerrige og undersøgende i forhold til, hvad du gør, og som allerede virker i stedet på at bruge energi på, hvad der ikke virker!

Den systemiske/løsningsfokuserede tilgang er en coachende tilgang. Som det fremgår af ordet, så fokuserer vi på løsninger frem for problemer og forholder os til:

Hvor er du nu?

Hvor vil du gerne hen?

Hvad vil det første lille skridt på vejen være for at nå derhen, hvor du gerne vil?

Vi tager udgangspunkt i, at dine problemer og måder at forstå tingene på ikke altid kun handler om dig, men ofte hænger sammen med de mennesker, du er sammen med og de omgivelser, du er i.

For at forstå og løse et givent problem vil vi være undersøgende.

Det kan være i forhold til familien, vennerne, arbejdspladsen og i princippet alle mulige sammenhænge, som påvirker din alkoholafhængighed samt din generelle situation og tilstand i større eller mindre grad.

Metoden fokuserer på dine muligheder, hvad har du af brugbare ressourcer, ønsker og mål samt evner til at udvikle tiltag, som kan løse problemerne.

Vi undersøger, om samspillet på de forskellige områder kan blive mere hensigtsmæssigt,  hvad bedre kommunikation kan, og hvordan vi kan forbedre dine relationer?

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale er en ikke-fordømmende tilgang til behandling.

Sammen undersøges tanker, følelser, ønsker og tvivl i forhold til det at skulle se på og gennemføre forandring.

I forløbet vil der arbejdes på at støtte og motivere din forandring.

Den grundlæggende tanke er at fremkalde din indre motivation for ændringer. I stedet for at benytte overtalelse, konfrontation eller tvang bygger motivationssamtalen på at identificere og mobilisere dine indre værdier og mål.

Teorien er, at et menneske hovedsagelig motiveres til ændring af adfærd og vaner gennem egne indre beslutningsproces.

Book gratis og anonym samtale